Wimex to przedsiębiorstwo rodzinne, wielobranżowe, funkcjonujące na podlaskim rynku gospodarczym. Założone zostało przez Tadeusza Wiszowatego 1 kwietnia 1992 roku i nie było to związane z primaaprilisowym żartem, a długofalowym przedsięwzięciem. W początkowym okresie firma zajmowała się wyłącznie handlem paliwami i ten profil działalności został utrzymany. Obecnie Wimex prowadzi nowoczesną franczyzową stację paliw Lotosu w Białymstoku, która w 2015 została wybrana stacją roku.

W połowie lat 90. Wimex zadebiutował w branży transportu drogowego i ten profil działalności jest z powodzeniem kontynuowany. Duży dział logistyki koordynuje transport własny i dużą flotę firm partnerskich dysponującymi pojazdami z naczepami skrzyniowo-plandekowymi, chłodniczymi, cysternami, niskopodwoziowymi do transportu maszyn i ładunków ponadnormatywnych, a także zestawów samochodów ciężarowych i przyczep o objętości przestrzeni ładunkowej 120 m3. Liczny, zróżnicowany tabor ciężarowy pozwala realizować transporty różnego typu ładunków. Grupa obsługuje dużych producentów i dystrybutorów, krajowych i międzynarodowych. Jej ciężarówki przemierzają trasy państw Unii Europejskiej i krajów położonych na wschód od polskiej granicy. Warto dodać, że Wimex dysponuje magazynami o powierzchni 2000 m2 i wykonuje przeładunki towarów przewożonych z państw zachodnich na wschód.

Przełomem w dziejach firmy był zakup w 1999 r. bazy białostockiego PKS-u przy ul. Octowej 4, znajdującej się na działce o powierzchni 25.000 m2, gdzie Wimex funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Remont warsztatów wymagał dużych nakładów, ale dzięki tej inwestycji można było rozszerzyć zakres świadczonych usług. W 2003 r. powstała Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, która dysponuje najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym i wykonuje badania techniczne samochodów osobowych, ciężarowych (także przewożących materiały niebezpieczne), autobusów, naczep i przyczep, ciągników rolniczych i motocykli, w tym także pojazdów zasilanych gazem.

W posiadaniu Wimexu jest cały kompleks budynków warsztatowych i dlatego postanowiono rozszerzyć tę część działalności. Po wygaśnięciu umowy, na mocy której dzierżawiono część pomieszczeń innemu podmiotowi, podjęto prace remontowo-modernizacyjne i uzyskano autoryzację na prowadzenie serwisu samochodów ciężarowych Renault Trucks. Nowoczesny w pełni wyposażony w profesjonalne urządzenia i narzędzia do obsługi i napraw samochodów ciężarowych zaczął działalność we wrześniu 2009 roku.