Oferujemy szeroki obszar działania:

Transport ciężarowy na terenie Europy

Wykonujemy transporty całopojazdowe (FTL) i częściowe (LTL) na terenie całego kontynentu Europejskiego w exporcie z Polski i imporcie do Polski jak i między poszczególnymi Państwami Europejskimi.

Transport ciężarowy na terenie Europy

Transport ciężarowy na terenie Państw WNP i na Bliski Wschód

Wykonujemy transporty całopojazdowe (FTL) i częściowe (LTL) z całej Europy do krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw takich jak Rosja, Kazachstan, Gruzja oraz na Bliski Wschód do Iranu i Turcji.

Transport ciężarowy na terenie Państw WNP i na Bliski Wschód